Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH BÌNH HÀNH LỰC

hình bình hành biểu diễn định luật cộng hai lực (nói chung, là cộng hai vectơ). Tổng hợp lực của hai lực đặt vào cùng một vật được biểu diễn bởi đường chéo hình bình hành, mà hai cạnh là hai vectơ bằng , vẽ từ cùng một điểm gốc, biểu diễn công thức


Hình bình hành lực