Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG XÊBÊCH

sự hình thành một suất điện động và do đó sinh ra một dòng điện, khi hai kim loại khác nhau được nối với nhau ở hai điểm có nhiệt độ khác nhau để tạo thành một mạch điện kín được gọi theo tên nhà vật lí Đức Xêbêch (T. J. Seebeck). Là hiệu ứng ngược với hiệu ứng Penchiê. Được ứng dụng để đo nhiệt độ (cặp nhiệt điện), chế tạo hoả kế bức xạ (pin nhiệt điện).