Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG RIGHI - LƠĐUYCH

sự hình thành một hiệu nhiệt độ ở hai cạnh bên của một băng kim loại, khi có một luồng nhiệt truyền theo băng và băng này đặt trong một từ trường vuông góc với mặt phẳng của nó (x. Hiệu ứng ganva - từ - nhiệt). Do hai nhà vật lí học Righi (A. Righi, người Italia) và Lơđuych (S. Leduc, người Pháp) phát hiện (1887).