Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG QUANG DẪN

hiệu ứng quang điện thể hiện ở sự biến đổi độ dẫn điện của một chất rắn hoặc chất lỏng. Độ dẫn điện tăng lên do sự hấp thụ bức xạ điện từ. Độ dẫn điện của nhiều chất bán dẫn và hợp chất của chúng tăng lên đáng kể lúc có tác động của ánh sáng hoặc bức xạ điện từ.