Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG MACNUT

hiệu ứng làm cho một hình cầu hoặc hình trụ nếu vừa tịnh tiến vừa quay, thì chịu một lực vuông góc với vận tốc tịnh tiến (v). Vd. chính HƯM làm cho quả bóng bàn bị đánh miết vào vợt sẽ có quỹ đạo cong hơn. Nguyên nhân HƯM là do vật quay kéo theo các lớp khí ở gần, làm cho vận tốc dòng ở hai bên của vật khác nhau, kéo theo áp suất khác nhau, sinh ra lựctác dụng lên vật. HƯM do nhà vật lí học và hoá học Đức Macnut (H. G. Magnus) phát hiện (1852).


Hiệu ứng Macnut      đối với quả bóng bàn