Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG JUN - TÔMXƠN

sự thay đổi nhiệt độ của chất khí, khi nó dãn nở đoạn nhiệt qua một vách xốp hoặc một chỗ thắt. Nếu nhiệt độ tăng thì HƯJ - T gọi là dương. Trường hợp ngược lại là HƯJ - T âm. HƯJ - T được áp dụng để hoá lỏng các loại khí, trong kĩ thuật lạnh. Do hai nhà bác học Jun J. P. (J. P. Joule), Tômxơn U. (Wiliam Thomson) phát minh (1852).