Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG HOẠT NGHIỆM

hiện tượng lưu hình ảnh của vật được quan sát trên võng mạc trong một thời gian ngắn sau khi vật không còn, gây ra bởi quán tính của mắt. Có hai loại HƯHN: 1) Nhìn một vật chuyển động quay nhanh trong điều kiện quan sát không liên tục ở các thời điểm cách đều nhau. Kết quả là nhìn thấy như nó đang quay chậm cùng hoặc ngược chiều quay thực. 2) Nhìn những hình ảnh kế tiếp nhanh ở những thời điểm khác nhau của một vật chuyển động, vẫn thấy như nó chuyển động liên tục. Các máy sử dụng HƯHN loại 1 gọi là máy hoạt nghiệm, HƯHN loại 2 được ứng dụng trong phim ảnh và vô tuyến truyền hình.