Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG GAN

(cg. hiệu ứng Gannơ), hiện tượng phát dao động cao tần của dòng điện trong chất bán dẫn có đặc trưng vôn - ampe hình chữ N (hình vẽ). Sinh ra do sự xuất hiện tuần hoàn và dịch chuyển các vùng nhỏ có điện trường mạnh (đômen điện trường) trong tinh thể bán dẫn. Tần số của dao động tỉ lệ nghịch với chiều dài của mẫu bán dẫn, vd. trong tinh thể Ga, As có chiều dài 30 - 50 μm thì tần số dao động có thể đạt tới 0,3 - 2 GHz. HƯG được dùng để tạo nguồn phát và khuếch đại dòng điện siêu cao tần. Hiệu ứng do nhà vật lí Hoa Kì Gan (J. B. Gunn) phát hiện (1963).


Hiệu ứng Gan

Đặc tuyến vôn - Ampe của tinh thể bán dẫn AsGa có dạng chữ N. Trong loại bán dẫn này có thể xẩy ra hiệu ứng Gan