Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG ĐÔPLƠ

sự thay đổi tần số  dao động phát đi từ một nguồn khi nguồn và máy thu chuyển động tương đối với nhau. Khi cả hai lại gần nhau thì tần số lớn hơn tần số nguồn phát ra, khi xa nhau tần số giảm đi. Đối với sóng ánh sáng, độ biến thiên tần số và bước sóng phụ thuộc vào vận tốc tương đối của nguồn và máy thu; đối với sóng âm, phụ thuộc vào vận tốc của nguồn và máy thu đối với môi trường. Được ứng dụng để xác định vận tốc của các thiên thể, tàu thuỷ, máy bay, vệ tinh, máu lưu thông trong mạch, vv. Hiệu ứng được gọi theo tên nhà vật lí và thiên văn Áo Đôplơ (Ch. Doppler).