Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HEC H. R.

(Heinrich Rudolf Hertz; 1857 - 94), nhà vật lí Đức. Người đầu tiên chứng minh bằng thực nghiệm sự tồn tại của sóng điện từ (1886 - 89). Biến đổi các phương trình Macxoen (A. Maxwell equations) thành dạng đối xứng (1890). Xác minh bằng thực nghiệm tính thống nhất của sóng ánh sáng và sóng điện từ. Khám phá ra hiệu ứng quang điện (1887). Nghiên cứu điện động lực các môi trường chuyển động, chế ra các dao động tử phát sóng điện từ ra không gian, sau này trở thành anten phát. Tên ông được dùng đặt cho đơn vị tần số.