Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HAIDENBEC V.

(Werner Heisenberg; 1901 - 76), nhà vật lí lí thuyết Đức, một trong những người sáng lập cơ học lượng tử, đưa ra hình thức ma trận của cơ học lượng tử; xây dựng nguyên lí bất định (1927); đưa ra khái niệm ma trận tán xạ (1943). Công trình lí thuyết về cấu trúc hạt nhân, cơ học lượng tử tương đối tính, lí thuyết trường thống nhất, lí thuyết sắt từ, triết học của tự nhiên. Giải thưởng Nôben về vật lí (1932).