Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẠ HUYỀN

pha của Mặt Trăng sau thời kì trăng tròn, khi Mặt Trăng quay một nửa phần sáng và một nửa phần tối về Trái Đất. Lúc này nhìn thấy Mặt Trăng hình bán nguyệt, mọc vào khoảng nửa đêm, gần sáng thì lên đến gần đỉnh đầu, quay mặt cong về phía đông. HH xảy ra vào các ngày 21 - 22 âm lịch. Vì vậy có tục ngữ: 20 giấc tốt, 21 nửa đêm.