Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH LƯỠNG CHIẾT

sự tách đôi chùm tia sáng khi đi qua môi trường bất đẳng hướng (dị hướng) gây nên do sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào phương của vectơ cường độ điện trường của sóng ánh sáng. Tia sáng trong môi trường bất đẳng hướng được tách làm hai: tia thường và tia bất thường với hai mặt phẳng phân cực vuông góc với nhau. TLC được ứng dụng trong những dụng cụ quang học khác nhau (vd. lăng kính phân cực, kính bổ chính, vv.), khi nghiên cứu cấu tạo tinh thể và xác định khoáng sản. Xt. Chiết suất.