Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỤC QUAY

đường thẳng cố định mà vật rắn quay quanh nó. Nếu vật không có TQ cố định thì TQ tức thời là TQ của vật ở mỗi thời điểm xác định, trục này biến đổi theo thời gian (x. Trục quay tức thời). Trong các tinh thể, TQ còn có thể mang ý nghĩa trục đối xứng.