Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH BÁN DẪN

các đặc trưng của chất bán dẫn, như độ dẫn điện tăng theo nhiệt độ (ngược với kim loại), có độ dẫn loại p hoặc n tuỳ thuộc vào sự pha tạp chất, vv. Xt. Chất bán dẫn.