Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XICHBAN K. M. B.

(Kai Manne Börje Siegbahn; sinh 1918), nhà vật lí Thuỵ Điển, là con trai của Xichban (K. M. G. Siegbahn). Nghiên cứu vật lí nguyên tử, phân tử, hạt nhân, phổ học điện tử, phổ học tia a, bg. Giải thưởng Nôben (1981) cùng với Blumbơgơn (N. Bloembergen) và Solâu (A. Shawlow).

Xichban K. M. B