Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÍCH KINH

cung tính trên xích đạo trời từ điểm xuân phân đến giao điểm của xích đạo trời với vòng xích vĩ theo ngược chiều kim đồng hồ. Số đo của XK nằm trong khoảng từ 0 đến 360o hoặc từ 0 đến 24 giờ. Kí hiệu là q. XK và xích vĩ là toạ độ để xác định vị trí một thiên thể trên thiên cầu tương tự như kinh độ, vĩ độ trên địa cầu. Xt. Thiên cầu.