Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIÊU ĐIỂM

điểm hội tụ của chùm các tia sáng song song khi đi qua một hệ quang học. Nếu chùm đó song song với quang trục của hệ thì TĐ nằm ngay trên quang trục và được gọi là TĐ chính. Một quang hệ thường có hai TĐ chính, TĐ ảnh và TĐ vật. Trường hợp đơn giản của thấu kính phân kì thì điểm hội tụ của các tia song song đi qua là một điểm ảo và gọi là TĐ ảo. Xt. Quang trục.

 

Tiêu điểm

L. Thấu kính; XX'. Quang trục; F,F'. Tiêu điểm;
0F, 0F'. Tiêu cự