Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIẾN ĐỘNG LACMO

(Ph. Larmor), chuyển động quay bổ sung của hệ gồm các hạt điện tích giống nhau dưới tác động của một từ trường đồng nhất; phương của từ trường là trục quay. Dưới tác dụng của một từ trường đồng nhất, mặt phẳng quỹ đạo của electron trong nguyên tử bị quay quanh phương của từ trường sao cho pháp tuyến của mặt phẳng quỹ đạo này vẽ thành một hình nón tròn xoay, mà trục là phương của từ trường (xem hình vẽ tiến động). TĐL có tần số:  trong đó e, m là điện tích và khối lượng của electron, H là cường độ từ trường, c là tốc độ ánh sáng trong chân không.