Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT VÙNG

(cg. thuyết dải), lí thuyết lượng tử về các trạng thái điện tử trong vật rắn: năng lượng của các trạng thái điện tử chia thành các vùng (dải); các vùng cho phép xen kẽ với các vùng cấm. Dùng để giải thích các tính chất cách điện, dẫn điện và bán dẫn của vật rắn. Xt. Chất rắn; Chất bán dẫn; Vùng cấm.