Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TRƯỜNG LƯỢNG TỬ

lí thuyết lượng tử tương đối tĩnh của những hệ có số bậc tự do vô cùng lớn. Là công cụ chính để nghiên cứu tương tác giữa các hạt vi mô và sự chuyển hoá giữa chúng. Trong TTLT, tất cả đại lượng vật lí quan sát được của một hệ được biểu diễn bằng những toán tử thích hợp tuân theo những hệ thức giao hoán nào đó. TTLT bao gồm: lí thuyết trường điện từ (điện động lực học lượng tử), lí thuyết tương tác yếu (gần đây đã được thống nhất với tương tác điện từ) và lí thuyết tương tác mạnh (sắc động lực học lượng tử). TTLT có các bước phát triển hiện đại như thuyết trường chuẩn, thuyết siêu đối xứng, thuyết siêu dây, vv. Xt. Cơ học lượng tử.