Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT CHẾT NHIỆT

thuyết cho rằng theo nguyên lí thứ hai của nhiệt động học, entropi của hệ cô lập chỉ có thể tăng, như vậy giả định vũ trụ là cô lập thì đến lúc entropi của vũ trụ sẽ cực đại, nhiệt độ mọi nơi đều bằng nhau và sẽ xảy ra "chết nhiệt". Trên đây chỉ là suy diễn theo lôgic hình thức vì không có căn cứ để coi vũ trụ như một hệ tuân theo các nguyên lí của nhiệt động học.