Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN LANG

(L. Sirius), ngôi sao sáng nhất bầu trời, là sao đôi. Có cấp sao - 1, 6; nằm trong chùm sao Đại Khuyển (L. Canis Major).

Thiên Lang

Chòm sao Đại Khuyển. 1. Thiên Lang