Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ZÊMAN P.

(Pieter Zeeman; dạng phiên âm khác: Ziman; 1865-1943), nhà vật lí Hà Lan, công trình về quang học, từ quang học và phổ học nguyên tử. Khám phá ra hiệu ứng mang tên ông. Giải thưởng Nôben (1902), cùng với Lôrenxơ H. A (H. A. Lorentz).

Zêman P.