Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN BÌNH

(L. Libra), chòm sao Hoàng đạo, kí hiệu khoa học: Lib. Các ngôi sao sáng nhất là: α và β Lib, tương ứng với cấp sao 2,74 và 2,90. Đã phát hiện thấy trong TB nguồn bức xạ vô tuyến ngoài Thiên Hà PKS 1514 - 24 (N - Thiên Hà). Ở Việt Nam, khoảng tháng 5, TB mọc từ đầu hôm đến gần sáng thì lặn; lùi về trước (hoặc sau) tháng 5, thời điểm mọc sẽ muộn (hoặc sớm) hơn.

Thiên Bình