Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ VECTƠ

Trong trường điện từ vectơ từ cảm  = rot , gọi là TV. TV chứng tỏ từ cảm có liên quan với tính "xoáy" của trường điện từ.