Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẤU KÍNH KHUM

thấu kính được giới hạn bằng hai mặt cầu có cùng một chiều cong. TKK có độ dày ở tâm lớn hơn ở rìa được gọi là TKK dương (thấu kính hội tụ); độ dày ở rìa lớn hơn ở tâm là TKK âm (TKK phân kì). TKK làm giảm quang sai của các hệ quang học. Xt. Thấu kính.