Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẤU KÍNH CHỈNH THỊ

vật kính hoàn hảo nhất. Trong TKCT đã loại bỏ được những dạng quang sai như: loạn thị, sự cong quang trường của ảnh, côma, cầu sai và sắc sai. Chủ yếu được sử dụng trong các dụng cụ quay phim và chụp ảnh, nghiên cứu khoa học. Xt. Quang sai; Cầu sai.