Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÁNG

khoảng thời gian xấp xỉ một vòng quay của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất. Phân biệt: 1) T giao hội: chu kì một tuần trăng, dài 29,5306 ngày. 2) T vũ trụ: thời gian một vòng quay đúng (so với các sao) của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất, dài 27,321 ngày. 3) T cận điểm: khoảng thời gian giữa hai lần Mặt Trăng đi qua liên tiếp cận điểm của bạch đạo, dài 27,5546 ngày. Hiện nay thế giới thường dùng T dương lịch (dài 28 - 31 ngày), có một số nước dùng T âm lịch (dài 29 - 30 ngày). Xt. Mặt Trăng; Pha Mặt Trăng.