Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANG NHIỆT ĐỘ RÊÔMUA

thang nhiệt độ [gọi theo tên nhà vật lí Pháp Rêômua (R. A. Réaumur; 1683 - 1757)] lấy nhiệt độ của nước đá đang tan và của nước sôi làm các điểm 0oR và 80oR. Kí hiệu oR. Do Rêômua đề xướng năm 1730. Quan hệ giữa TNĐR và thang Xenxiut (A.Celsius ): 1oC = 0,8oR. Ngày nay ít được dùng.