Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẠCH ANH ÁP ĐIỆN

    loại thạch anh thuộc hệ tinh thể ba phương, không có tâm đối xứng. Khi trục đối xứng C bị ép, sẽ phát sinh một dòng điện thẳng góc với trục C. Nhờ trong TAAĐ có hiệu ứng áp điện nên có thể sử dụng trong kĩ thuật điện tử. Loại TAAĐ nhân tạo cũng được sử dụng rộng rãi.