Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TESLA

(Tesla), đơn vị cảm ứng từ trong hệ SI, kí hiệu là T: 1T = 1Wb/m2 = 104 Gs. Đặt theo tên nhà sáng chế - kĩ sư người Xecbi Tesla (N. Tesla; dạng phiên âm khác: Texla; 1857 - 1943). Xt. Cảm ứng từ.