Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẬP ĐOÀN SAO

những quần thể sao, trong đó các sao liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, có cùng nguồn gốc và gần giống nhau về thành phần hoá học. Phân loại: 1) TĐS cầu: chứa vài trăm nghìn sao, tụ tập ở tâm với mật độ cao, kích thước kể cả quầng sáng có khi đến 100 - 200 pacsec. 2) TĐS phân tán: chứa từ vài chục đến vài trăm sao, kích thước vài pacsec. Trong Thiên Hà của chúng ta có hơn 1.000 TĐS đã được biết. Xt. Sao.