Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦN SỐ XICLOTRON

tần số quay của một hạt có điện tích trong mặt phẳng vuông góc với từ trường không đổi H trong chân không , với m - khối lượng của hạt, e - điện tích của nó và c - tốc độ ánh sáng trong chân không. Xt. Xiclotron.