Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦN SỐ PHÁCH

hiệu các tần số của hai dao động gây ra hiện tượng phách. Xt. Phách.