Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẨM THỰC ION

phương pháp bắn phá ion để lần lượt bóc các lớp nguyên tử trên bề mặt vật rắn nhằm quan sát được (bằng kính hiển vi) cấu trúc thực sự của bề mặt rắn. TTI còn được ứng dụng trong công nghệ chế tạo mạch vi điện tử. Xt. Mạch tích hợp.