Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TANG GÓC TỔN HAO

giá trị tgd mà d là góc lệnh pha giữa điện trường tác động E và điện cảm D trong một chất điện môi. Tang góc tổn hao đặc trưng cho tổn hao của điện từ trường trong điện môi. Xt. Góc tổn hao điện môi.