Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁI HỢP

hiện tượng xảy ra trong chất bán dẫn khi điện tử và lỗ trống trung hoà nhau, cụ thể là điện tử từ vùng dẫn rơi vào một lỗ trống của vùng hoá trị. Năng lượng phát ra trong khi TH dưới dạng bức xạ. Xt. Chất bán dẫn; Vùng dẫn; Vùng hoá trị.

 

Tái hợp

A. Vùng hoá trị; B. Vùng dẫn; 1. Điện tử; 2. Lỗ trống