Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỪ PHỔ

tập hợp các đường sức của từ trường một nam châm hoặc dòng điện không đổi. Hình ảnh cụ thể của TP thường thu được bằng cách đặt nam châm dưới một tấm bìa rồi rắc mạt sắt lên trên bìa. Mỗi hạt mạt sắt trở thành một kim nam châm định hướng theo phương của từ trường. Các hạt mạt sắt nối nhau thành các đường sức TP. Xt. Nam châm.

                                 

Từ phổ

1. Nam châm chữ U; 2. Tờ bìa; 3. Các đường mạt sắt tạo ra từ phổ