Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỪ KẾ SIÊU DẪN

máy đo từ trường, có nguyên lí hoạt động dựa trên hiệu ứng xảy ra khi dòng siêu dẫn đi qua hai lớp siêu dẫn cách nhau bởi lớp điện môi mỏng, gọi là hiệu ứng Jôdepxơn. TKSD có độ chính xác rất cao, khoảng 10-13 T (T - tesla). Xt. Jôdepxơn (Hiệu ứng).