Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VIGƠNE I. P.

(Eugene Paul Wigner; 1902 - 95), nhà vật lí Hoa Kì gốc Hungari, một trong những người đầu tiên đã chỉ ra tầm quan trọng của việc ứng dụng lí thuyết nhóm và tư tưởng về đối xứng trong cơ học lượng tử.

Tham gia xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế giới ở Hoa Kì. Giải thưởng Nôben (1963) cùng với Mayơ (M. G. Mayer), Jenxen (J. H. D. Jensen).

                                                         

Vigơne I. P.