Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÔNG LƯỢNG BỨC XẠ

(cg. thông lượng tia, công suất bức xạ), năng lượng toàn phần mà bức xạ truyền qua một bề mặt nào đó trong đơn vị thời gian. Khái niệm TLBX được dùng trong các khoảng thời gian lớn hơn nhiều so với chu kì dao động của bức xạ. Xt. Bức xạ; Từ thông.