Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VIĐÊMAN - FRANXƠ (ĐỊNH LUẬT)

định luật có nội dung: tỉ số giữa hệ số dẫn nhiệt (thành phần điện tử) và độ dẫn điện của các kim loại tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. Hệ số tỉ lệ này gọi là số Lorenxơ, như nhau cho mọi kim loại. Định luật này đúng cho phần lớn kim loại trong khoảng nhiệt độ khá rộng. Do Viđêman (G. Wiedemann) và Franxơ (R. Franz) tìm ra năm 1853. Xt. Dẫn điện; Dẫn nhiệt.