Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẾT ĐEN MẶT TRỜI

cấu tạo trong quang cầu Mặt Trời như một vết đen có đường kính từ vài trăm đến vài trăm nghìn kilômét, tồn tại trung bình 10 - 20 ngày. Nhiệt độ trong VĐMT thấp hơn nhiệt độ của quang cầu khoảng vài nghìn độ K, vì thế ta nhìn thấy chúng tối hơn 2 - 5 lần so với quang cầu. Đặc trưng của VĐMT là có từ trường khá mạnh (có thể đến vài nghìn ơxtet). Số lượng vết đen thay đổi năm này qua năm khác và có chu kì khoảng 11 năm, được coi là chu kì của hoạt động Mặt Trời. Xt. Hoạt động Mặt Trời.