Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SONG TỬ

 (L. Gemini), chòm sao hoàng đạo, kí hiệu: Gem. Những ngôi sao sáng nhất của ST: α β - Gem, tương ứng cấp sao 1,2 và 1,99 ÷ 2,85. Mặt Trời đi qua ST là đến điểm hạ chí. Ở Việt Nam, tháng 1, ST mọc từ đầu hôm đến sáng thì lặn. Lùi về trước (hoặc sau) tháng 1, ST mọc càng muộn (hoặc sớm) hơn.

 Song Tử