Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PLĂNG M.

 (Max Planck; 1858 - 1947), nhà vật lí Đức, người sáng lập lí thuyết lượng tử. Đề xuất (1900) lượng tử tác dụng (hằng số Plăng) và xuất phát từ ý tưởng lượng tử mà đưa ra định luật bức xạ mang tên ông. Có các công trình về điện động lực học, lí thuyết tương đối, triết học tự nhiên. Giải thưởng Nôben (1918).

 Plăng M.