Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỰC TỪ của Trái Đất

các điểm trên mặt đất mà tại đó kim la bàn hướng theo phương vuông góc với mặt đất; vì vậy không thể dùng la bàn để xác định phương hướng. Toạ độ CT luôn thay đổi theo thời gian. Toạ độ của CT đo được vào năm 1975 đối với CT bắc là 77o53' vĩ Bắc, 100o22' kinh tây; đối với CT nam là 66o06' vĩ Nam, 139o36' kinh đông. Chú ý rằng CT của Trái Đất không đồng nhất với Cực địa từ của Trái Đất (x. Cực địa từ của Trái Đất).