Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỰC GỐC

(cg. bazơ), một trong ba phần của tranzito, nằm giữa các cực phát và cực góp, là chất bán dẫn có loại dẫn khác với hai cực kia. Vai trò của CG giống như vai trò của cực lưới trong đèn điện tử ba cực. Trong sơ đồ của tranzito, cực gốc được kí hiệu bằng B.