Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỰC ĐỊA TỪ của Trái Đất

các điểm giao nhau của trục từ Trái Đất với bề mặt của nó. Nếu xét gần đúng có thể coi Trái Đất là một quả cầu nhiễm từ đồng nhất, có trục từ tạo với trục quay của Trái Đất một góc xấp xỉ 11,5o. Theo các nghiên cứu địa từ, CĐT đã di chuyển rất lớn trong lịch sử.