Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CURI

(), đơn vị ngoài hệ về độ phóng xạ. Tên gọi để kỉ niệm hai nhà bác học Pie Quyri (Pierre Curie) và Mari Quyri (Marie Curie), kí hiệu Ci. Ci là độ phóng xạ của đồng vị mà trong đó cứ một giây xảy ra 3,7.1010 phân rã, nghĩa là 1 Ci = 3,7.1010 Beccơren (Bq). Xt. Beccơren.